Ornn ARAM Build Runes and Items S13

Guides Ornn ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Ornn Mùa 13
Ornn Aram s13

Ornn ARAM Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtGiáp cốtLan tràn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Ornn Aram ability

Ornn W WOrnn Q QOrnn E E

Ornn Aram spells

Flash Snowball

Ornn Aram core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiKhiên Thái DươngGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Ornn Aram final build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp GaiThú Tượng Thạch GiápGiáp Thiên Nhiên