Pantheon ARAM Build Runes and Items S13

Guides Pantheon ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Pantheon Mùa 13
Pantheon Aram s13

Pantheon ARAM Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngNhát chém ân huệ
Áp ĐảoPhát bắn đơn giảnThợ săn tàn nhẫnTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Pantheon Aram ability

Pantheon Q QPantheon E EPantheon W W

Pantheon Aram spells

Flash Snowball

Pantheon Aram core items

Kiếm Âm UNguyệt ĐaoKiếm Ma Youmuu

Boot

Giày Cơ Động

Pantheon Aram final build

Kiếm Âm UGiày Cơ ĐộngNguyệt ĐaoKiếm Ma YoumuuGiáp Thiên ThầnÁo Choàng Bóng Tối

Other aram champions