Quinn ARAM Build Runes and Items S13

Guides Quinn ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Quinn Mùa 13
Quinn Aram s13

Quinn ARAM Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngHút máuĐốn hạ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Quinn Aram ability

Quinn W WQuinn Q QQuinn E E

Quinn Aram spells

Flash Cleanse

Quinn Aram core items

Gươm Suy VongMóc Diệt Thủy QuáiĐao Tím

Boot

Giày Cuồng Nộ

Quinn Aram final build

Gươm Suy VongGiày Cuồng NộMóc Diệt Thủy QuáiĐao TímNỏ Thần DominikVô Cực Kiếm
Post by: Cuong Le