Rakan ARAM Build Runes and Items S13

Guides Rakan ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Rakan Mùa 13
Rakan Aram s13

Rakan ARAM Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tối thượngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Rakan Aram ability

Rakan W WRakan E ERakan Q Q

Rakan Aram spells

Flash Snowball

Rakan Aram core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Rakan Aram final build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeDây Chuyền Chuộc Tội