Rakan ARAM Build Runes and Items S13

Guides Rakan ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Rakan Mùa 13
Rakan Aram s13

Rakan ARAM Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tối thượngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Rakan Aram ability

Rakan W WRakan E ERakan Q Q

Rakan Aram spells

Flash Snowball

Rakan Aram core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Rakan Aram final build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Other aram champions