Rammus ARAM Build Runes and Items S13

Guides Rammus ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Rammus Mùa 13
Rammus Aram s13

Rammus ARAM Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhKiểm soát điều kiệnKiên cường
Chuẩn XácĐắc thắngTốc độ đánhTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Rammus Aram ability

Rammus Q QRammus E ERammus W W

Rammus Aram spells

Flash Snowball

Rammus Aram core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiáp GaiKhiên Thái Dương

Boot

Giày Thép Gai

Rammus Aram final build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiGiáp GaiKhiên Thái DươngGiáp Thiên NhiênGiáp Liệt Sĩ