Renata Glasc ARAM Build Runes and Items S13

Guides Renata Glasc ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Renata Glasc Mùa 13
Renata Glasc Aram s13

Renata Glasc ARAM Runes

Kiên ĐịnhHộ vệNện khiênGiáp cốtTiếp sức
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Renata Glasc Aram ability

Renata Glasc E ERenata Glasc W WRenata Glasc Q Q

Renata Glasc Aram spells

Flash Exhaust

Renata Glasc Aram core items

Vương Miện ShurelyaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Renata Glasc Aram final build

Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiLư Hương Sôi SụcChuông Bảo Hộ Mikael