Sejuani ARAM Build Runes and Items S13

Guides Sejuani ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Sejuani Mùa 13
Sejuani Aram s13

Sejuani ARAM Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhKiểm soát điều kiệnLan tràn
Chuẩn XácĐắc thắngTốc độ đánhTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Sejuani Aram ability

Sejuani W WSejuani Q QSejuani E E

Sejuani Aram spells

Flash Snowball

Sejuani Aram core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngGiáp Gai

Boot

Giày Thủy Ngân

Sejuani Aram final build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thủy NgânKhiên Thái DươngGiáp GaiGiáp Thiên NhiênTim Băng