Sett ARAM Build Runes and Items S13

Guides Sett ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Sett Mùa 13
Sett Aram s13

Sett ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sett Aram ability

Sett Q QSett W WSett E E

Sett Aram spells

Flash Snowball

Sett Aram core items

Gươm Suy VongChùy Phản KíchRìu Đại Mãng Xà

Boot

Giày Thép Gai

Sett Aram final build

Gươm Suy VongGiày Thép GaiChùy Phản KíchRìu Đại Mãng XàMóng Vuốt SterakGiáp Thiên Nhiên