Sett ARAM Build Runes and Items S13

Guides Sett ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Sett Mùa 13
Sett Aram s13

Sett ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sett Aram ability

Sett Q QSett W WSett E E

Sett Aram spells

Flash Snowball

Sett Aram core items

Trái Tim Khổng ThầnRìu Đại Mãng XàMóng Vuốt Sterak

Boot

Giày Thép Gai

Sett Aram final build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàMóng Vuốt SterakNgọn Thương ShojinVũ Điệu Tử Thần