Sion ARAM Build Runes and Items S13

Guides Sion ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Sion Mùa 13
Sion Aram s13

Sion ARAM Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
Cảm HứngMáy dọn línhVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sion Aram ability

Sion Q QSion W WSion E E

Sion Aram spells

Flash Snowball

Sion Aram core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngRìu Đại Mãng Xà

Boot

Giày Thép Gai

Sion Aram final build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngRìu Đại Mãng XàGiáp GaiThú Tượng Thạch Giáp

Other aram champions