Sivir ARAM Build Runes and Items S13

Guides Sivir ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Sivir Mùa 13
Sivir Aram s13

Sivir ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Sivir Aram ability

Sivir Q QSivir W WSivir E E

Sivir Aram spells

Flash Cleanse

Sivir Aram core items

Móc Diệt Thủy QuáiĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Sivir Aram final build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik