Skarner ARAM Build Runes and Items S13

Guides Skarner ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Skarner Mùa 13
Skarner Aram s13

Skarner ARAM Runes

Pháp ThuậtTăng tốc phaÁo choàng mâyMau lẹThủy thượng phiêu
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Skarner Aram ability

Skarner Q QSkarner W WSkarner E E

Skarner Aram spells

Flash Snowball

Skarner Aram core items

Găng Tay Băng GiáGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp Gai

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Skarner Aram final build

Găng Tay Băng GiáGiày Khai Sáng IoniaGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp GaiTim BăngGiáp Thiên Nhiên