Swain ARAM Build Runes and Items S13

Guides Swain ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Swain Mùa 13
Swain Aram s13

Swain ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Swain Aram ability

Swain Q QSwain W WSwain E E

Swain Aram spells

Flash Snowball

Swain Aram core items

Trượng Trường SinhTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Swain Aram final build

Trượng Trường SinhGiày Pháp SưTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Trụ Nguyền RủaGiáp Tâm Linh