Sylas ARAM Build Runes and Items S13

Guides Sylas ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Sylas Mùa 13
Sylas Aram s13

Sylas ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Sylas Aram ability

Sylas W WSylas E ESylas Q Q

Sylas Aram spells

Flash Snowball

Sylas Aram core items

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng Hồ Cát ZhonyaĐộng Cơ Vũ Trụ

Boot

Giày Pháp Sư

Sylas Aram final build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaĐộng Cơ Vũ TrụMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Other aram champions