Taliyah ARAM Build Runes and Items S13

Guides Taliyah ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Taliyah Mùa 13
Taliyah Aram s13

Taliyah ARAM Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Taliyah Aram ability

Taliyah Q QTaliyah E ETaliyah W W

Taliyah Aram spells

Flash Exhaust

Taliyah Aram core items

Bão Tố LudenNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Taliyah Aram final build

Bão Tố LudenGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô