Taliyah ARAM Build Runes and Items S13

Guides Taliyah ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Taliyah Mùa 13
Taliyah Aram s13

Taliyah ARAM Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Taliyah Aram ability

Taliyah Q QTaliyah E ETaliyah W W

Taliyah Aram spells

Flash Exhaust

Taliyah Aram core items

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc Hóa

Boot

Giày Pháp Sư

Taliyah Aram final build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon