Taric ARAM Build Runes and Items S13

Guides Taric ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Taric Mùa 13
Taric Aram s13

Taric ARAM Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Taric Aram ability

Taric E ETaric W WTaric Q Q

Taric Aram spells

Flash Snowball

Taric Aram core items

Dây Chuyền Iron SolariBăng Giáp Vĩnh CửuLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Thủy Ngân

Taric Aram final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thủy NgânBăng Giáp Vĩnh CửuLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeTim Băng