Taric ARAM Build Runes and Items S13

Guides Taric ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Taric Mùa 13
Taric Aram s13

Taric ARAM Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Chuẩn XácHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Taric Aram ability

Taric E ETaric W WTaric Q Q

Taric Aram spells

Flash Snowball

Taric Aram core items

Dây Chuyền Iron SolariBăng Giáp Vĩnh CửuTụ Bão Zeke

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Taric Aram final build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Khai Sáng IoniaBăng Giáp Vĩnh CửuTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩTim Băng