Teemo ARAM Build Runes and Items S13

Guides Teemo ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Teemo Mùa 13
Teemo Aram s13

Teemo ARAM Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Teemo Aram ability

Teemo E ETeemo Q QTeemo W W

Teemo Aram spells

Flash Ignite

Teemo Aram core items

Nanh NashorQuyền Trượng Ác ThầnQuỷ Thư Morello

Boot

Giày Pháp Sư

Teemo Aram final build

Nanh NashorGiày Pháp SưQuyền Trượng Ác ThầnQuỷ Thư MorelloMũ Trụ Nguyền RủaĐồng Hồ Cát Zhonya
Post by: Cuong Le