Trundle ARAM Build Runes and Items S13

Guides Trundle ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Trundle Mùa 13
Trundle Aram s13

Trundle ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Trundle Aram ability

Trundle Q QTrundle W WTrundle E E

Trundle Aram spells

Flash Snowball

Trundle Aram core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Trundle Aram final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàGiáp GaiVũ Điệu Tử ThầnTim Băng
Post by: Cuong Le