Tryndamere ARAM Build Runes and Items S13

Guides Tryndamere ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Tryndamere Mùa 13
Tryndamere Aram s13

Tryndamere ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Tryndamere Aram ability

Tryndamere Q QTryndamere E ETryndamere W W

Tryndamere Aram spells

Flash Snowball

Tryndamere Aram core items

Cung Phong LinhĐoản Đao NavoriMa Vũ Song Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Tryndamere Aram final build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐoản Đao NavoriMa Vũ Song KiếmThương Phục Hận SeryldaRìu Mãng Xà

Other aram champions