Twitch ARAM Build Runes and Items S13

Guides Twitch ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Twitch Mùa 13
Twitch Aram s13

Twitch ARAM Runes

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngHiện diện trí tuệTốc độ đánhNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Twitch Aram Ability

Twitch E ETwitch Q QTwitch W W

Twitch Aram Spells

Flash Cleanse

Twitch Aram core items

Gươm Suy VongMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung Runaan

Boot

Giày Cuồng Nộ

Twitch Aram final build

Gươm Suy VongGiày Cuồng NộMóc Diệt Thủy QuáiCuồng Cung RunaanVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Other aram champions