Urgot ARAM Build Runes and Items S13

Guides Urgot ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Urgot Mùa 13
Urgot Aram s13

Urgot ARAM Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Urgot Aram ability

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Urgot Aram spells

Flash Snowball

Urgot Aram core items

Rìu ĐenRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Boot

Giày Thép Gai

Urgot Aram final build

Rìu ĐenGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMóng Vuốt SterakGiáp Gai