Varus ARAM Build Runes and Items S13

Guides Varus ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Varus Mùa 13
Varus Aram s13

Varus ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Áp ĐảoVị máuThợ săn kho báuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Varus Aram ability

Varus Q QVarus E EVarus W W

Varus Aram spells

Flash Cleanse

Varus Aram core items

Nỏ Tử ThủCuồng Đao GuinsooCuồng Cung Runaan

Boot

Giày Cuồng Nộ

Varus Aram final build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooCuồng Cung RunaanĐao TímGiáp Thiên Thần