Viego ARAM Build Runes and Items S13

Guides Viego ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Viego Mùa 13
Viego Aram s13

Viego ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Viego Aram ability

Viego Q QViego E EViego W W

Viego Aram spells

Flash Snowball

Viego Aram core items

Gươm Suy VongBúa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Viego Aram final build

Gươm Suy VongGiày Thép GaiBúa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử ThầnĐao TímGiáp Thiên Thần