Volibear ARAM Build Runes and Items S13

Guides Volibear ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Volibear Mùa 13
Volibear Aram s13

Volibear ARAM Runes

CHUẨN XÁCSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyThủy thượng phiêuTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Volibear Aram Ability

Volibear W WVolibear Q QVolibear E E

Volibear Aram Spells

Flash Snowball

Volibear Aram core items

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiáp Liệt SĩGiáp Gai

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Volibear Aram final build

Giáp Gia Tốc Hóa CuồngGiày Khai Sáng IoniaGiáp Liệt SĩGiáp GaiGiáp Thiên NhiênGiáp Tâm Linh