Wukong ARAM Build Runes and Items S13

Guides Wukong ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Wukong Mùa 13
Wukong Aram s13

Wukong ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Wukong Aram ability

Wukong Q QWukong E EWukong W W

Wukong Aram spells

Flash Snowball

Wukong Aram core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thủy Ngân

Wukong Aram final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thủy NgânRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius