Wukong ARAM Build Runes and Items S13

Guides Wukong ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Wukong Mùa 13
Wukong Aram s13

Wukong ARAM Runes

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Wukong Aram Ability

Wukong Q QWukong E EWukong W W

Wukong Aram Spells

Flash Snowball

Wukong Aram core items

Búa Rìu Sát ThầnVũ Điệu Tử ThầnRìu Đen

Boot

Giày Thép Gai

Wukong Aram final build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnRìu ĐenGiáp Thiên ThầnMóng Vuốt Sterak