Xin Zhao ARAM Build Runes and Items S13

Guides Xin Zhao ARAM build runes, items 2022 Season 13.
Xin Zhao Mùa 13
Xin Zhao Aram s13

Xin Zhao ARAM Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Xin Zhao Aram ability

Xin Zhao W WXin Zhao E EXin Zhao Q Q

Xin Zhao Aram spells

Flash Snowball

Xin Zhao Aram core items

Chùy Hấp HuyếtVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần

Boot

Giày Thép Gai

Xin Zhao Aram final build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai MalmortiusĐao Tím