Yasuo ARAM Build Runes and Items S13

Guides Yasuo ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Yasuo Mùa 13
Yasuo Aram s13

Yasuo ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Yasuo Aram ability

Yasuo Q QYasuo E EYasuo W W

Yasuo Aram spells

Flash Snowball

Yasuo Aram core items

Nỏ Tử ThủVô Cực KiếmVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Cuồng Nộ

Yasuo Aram final build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộVô Cực KiếmVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnHuyết Kiếm