Yone ARAM Build Runes and Items S13

Guides Yone ARAM build runes, items 2023 Season 13.
Yone Mùa 13
Yone Aram s13

Yone ARAM Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Yone Aram ability

Yone Q QYone E EYone W W

Yone Aram spells

Flash Snowball

Yone Aram core items

Nỏ Tử ThủLời Nhắc Tử VongVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Yone Aram final build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộLời Nhắc Tử VongVô Cực KiếmVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le