S13 Aatrox Runes and Items Build

Aatrox build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Aatrox
Guides Aatrox S13 Lane: Aatrox Top - Role: Fighter

Aatrox Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Aatrox skill order

Aatrox Q QAatrox E EAatrox W W

Aatrox summoner spells

Flash Teleport

Aatrox core items

Nguyệt ĐaoRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Aatrox full build

Nguyệt ĐaoGiày Thép GaiRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnThương Phục Hận SeryldaChùy Gai Malmortius

Recommended Aatrox Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Aatrox Final Build 13.8

Recommended Aatrox Items

Nguyệt Đao Giày Thép Gai Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Thương Phục Hận Serylda Chùy Gai Malmortius

Aatrox Items high win rate

Rìu Đen Giày Thép Gai Găng Tay Băng Giá Thương Phục Hận Serylda Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần