S13 Ahri Runes and Items Build

Ahri build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Ahri
Guides Ahri S13 Lane: Ahri Mid - Role: Mage

Ahri Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn tối thượng
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Ahri skill order

Ahri Q QAhri W WAhri E E

Ahri summoner spells

Flash Ignite

Ahri core items

Băng Trượng Vĩnh CửuNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Ahri full build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Ahri Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Ahri Final Build 13.3

Recommended Ahri Items

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Ahri Items high win rate

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Sách Chiêu Hồn Mejai Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon
Post by: Cuong Le