S13 Akali Runes and Items Build

Akali build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Akali
Guides Akali S13 Lane: Akali Mid - Role: Assassin

Akali Runes

Chuẩn XácChinh phụcHiện diện trí tuệKháng hiệu ứngNhát chém ân huệ
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Akali skill order

Akali Q QAkali E EAkali W W

Akali summoner spells

Flash Ignite

Akali core items

Đai Tên Lửa HextechNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Akali full build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Akali Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Nhát chém ân huệ
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Lan tràn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Akali Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Hiện diện trí tuệ Kháng hiệu ứng Nhát chém ân huệ
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Lan tràn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Akali Final Build 13.8

Recommended Akali Items

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Akali Items high win rate

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Mũ Phù Thủy Rabadon