S13 Alistar Runes and Items Build

Alistar build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Alistar
Guides Alistar S13 Lane: Alistar Sp - Role: Support

Alistar Runes

Kiên ĐịnhDư chấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngTốc biến ma thuậtThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Alistar skill order

Alistar Q QAlistar W WAlistar E E

Alistar summoner spells

Flash Ignite

Alistar core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Alistar full build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiDây Chuyền Chuộc Tội

Recommended Alistar Rune

Kiên Định Dư chấn Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Tốc biến ma thuật Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Alistar Rune high win rate

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Tốc biến ma thuật Máy dọn lính Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Alistar Final Build 13.6