S13 Amumu Runes and Items Build

Amumu build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Amumu
Guides Amumu S13 Lane: Amumu Jungle - Role: Fighter

Amumu Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoPhát bắn đơn giảnThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Amumu skill order

Amumu E EAmumu Q QAmumu W W

Amumu summoner spells

Flash Smite

Amumu core items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái Dương

Boot

Giày Thép Gai

Amumu full build

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiGiày Thép GaiMũ Trụ Nguyền RủaKhiên Thái DươngGiáp GaiMặt Nạ Vực Thẳm

Recommended Amumu Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Áp Đảo Phát bắn đơn giản Thợ săn tối thượng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Amumu Rune high win rate

Kiên Định Dư chấn Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Áp Đảo Phát bắn đơn giản Thợ săn tối thượng Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Amumu Final Build 13.6

Recommended Amumu Items

Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Giày Thép Gai Mũ Trụ Nguyền Rủa Khiên Thái Dương Giáp Gai Mặt Nạ Vực Thẳm

Amumu Items high win rate

Mũ Trụ Nguyền Rủa Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Khiên Thái Dương Mặt Nạ Vực Thẳm Tim Băng