S13 Aphelios Runes and Items Build

Aphelios build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Aphelios
Guides Aphelios S13 Lane: Aphelios AD - Role: Marksman

Aphelios Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHồi máu vượt trộiHút máuĐốn hạ
Áp ĐảoVị máuThợ săn tài tìnhTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Aphelios skill order

Aphelios Q QAphelios E EAphelios W W

Aphelios summoner spells

Flash Heal

Aphelios core items

Cung Phong LinhVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Aphelios full build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộVô Cực KiếmHuyết KiếmNỏ Thần DominikCuồng Cung Runaan

Recommended Aphelios Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Hồi máu vượt trội Hút máu Đốn hạ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn tài tình Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Aphelios Rune high win rate

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Hồi máu vượt trội Hút máu Đốn hạ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn tài tình Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Aphelios Final Build 13.8

Recommended Aphelios Items

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Cuồng Cung Runaan

Aphelios Items high win rate

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần

Aphelios strong against