S13 Aurelion Sol Runes and Items Build

Aurelion Sol build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Aurelion Sol
Guides Aurelion Sol S13 Lane: Aurelion Sol Mid - Role: Mage

Aurelion Sol Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Aurelion Sol skill order

Aurelion Sol W WAurelion Sol Q QAurelion Sol E E

Aurelion Sol summoner spells

Flash Ignite

Aurelion Sol core items

Trượng Trường SinhTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Aurelion Sol full build

Trượng Trường SinhGiày Pháp SưTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát ZhonyaNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư Vô

Recommended Aurelion Sol Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tàn nhẫn
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Aurelion Sol Final Build 13.3

Post by: Cuong Le