S13 Bard Runes and Items Build

Bard build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Bard
Guides Bard S13 Lane: Bard Sp - Role: Mage

Bard Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tàn nhẫnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bard skill order

Bard Q QBard W WBard E E

Bard summoner spells

Flash Ignite

Bard core items

Ngọn Đuốc Thánh QuangTim BăngDây Chuyền Chuộc Tội

Boot

Giày Bạc

Bard full build

Ngọn Đuốc Thánh QuangGiày BạcTim BăngDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Thiên NhiênGiáp Liệt Sĩ

Recommended Bard Rune

Kiên Định Hộ vệ Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Áp Đảo Mắt thây ma Thợ săn tàn nhẫn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Bard Rune high win rate

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Đắc thắng Kháng hiệu ứng Nhát chém ân huệ
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Bard Final Build 13.8

Recommended Bard Items

Ngọn Đuốc Thánh Quang Giày Bạc Tim Băng Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Thiên Nhiên Giáp Liệt Sĩ

Bard Items high win rate

Vương Miện Shurelya Giày Cơ Động Giáp Liệt Sĩ Bình Thải Hóa Dược Dây Chuyền Chuộc Tội Chuông Bảo Hộ Mikael