S13 Bard Runes and Items Build

Bard build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Bard
Guides Bard S13 Lane: Bard Sp - Role: Mage

Bard Runes

Kiên ĐịnhHộ vệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
Áp ĐảoMắt thây maThợ săn tàn nhẫnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bard skill order

Bard Q QBard W WBard E E

Bard summoner spells

Flash Ignite

Bard core items

Vương Miện ShurelyaGiáp Liệt SĩBình Thải Hóa Dược

Boot

Giày Cơ Động

Bard full build

Vương Miện ShurelyaGiày Cơ ĐộngGiáp Liệt SĩBình Thải Hóa DượcDây Chuyền Chuộc TộiChuông Bảo Hộ Mikael

Recommended Bard Rune

Kiên Định Hộ vệ Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
Áp Đảo Mắt thây ma Thợ săn tàn nhẫn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Bard Final Build 12.22

Recommended Bard Items

Vương Miện Shurelya Giày Cơ Động Giáp Liệt Sĩ Bình Thải Hóa Dược Dây Chuyền Chuộc Tội Chuông Bảo Hộ Mikael

Bard Items high win rate

Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động Dây Chuyền Chuộc Tội Bình Thải Hóa Dược Giáp Liệt Sĩ Đồng Hồ Cát Zhonya