S13 Bel'Veth Runes and Items Build

Bel'Veth build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Bel'Veth
Guides Bel'Veth S13 Lane: Bel'Veth Jungle - Role: Fighter

Bel'Veth Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhNhát chém ân huệ
Cảm HứngBước chân màu nhiệmThấu thị vũ trụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Bel'Veth skill order

Bel'Veth Q QBel'Veth E EBel'Veth W W

Bel'Veth summoner spells

Flash Smite

Bel'Veth core items

Móc Diệt Thủy QuáiGươm Suy VongVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Bel'Veth full build

Móc Diệt Thủy QuáiGiày Thép GaiGươm Suy VongVũ Điệu Tử ThầnĐao TímGiáp Thiên Thần

Recommended Bel'Veth Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Nhát chém ân huệ
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Bel'Veth Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thấu thị vũ trụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Bel'Veth Final Build 13.3

Recommended Bel'Veth Items

Móc Diệt Thủy Quái Giày Thép Gai Gươm Suy Vong Vũ Điệu Tử Thần Đao Tím Giáp Thiên Thần

Bel'Veth Items high win rate

Móc Diệt Thủy Quái Giày Thép Gai Gươm Suy Vong Đao Tím Cuồng Đao Guinsoo Giáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le