S13 Blitzcrank Runes and Items Build

Blitzcrank build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Blitzcrank
Guides Blitzcrank S13 Lane: Blitzcrank Sp - Role: Support

Blitzcrank Runes

Kiên ĐịnhDư chấnTàn phá hủy diệtKiểm soát điều kiệnLan tràn
Cảm HứngGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Blitzcrank skill order

Blitzcrank Q QBlitzcrank W WBlitzcrank E E

Blitzcrank summoner spells

Flash Ignite

Blitzcrank core items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Blitzcrank full build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Gai

Recommended Blitzcrank Rune

Kiên Định Dư chấn Tàn phá hủy diệt Kiểm soát điều kiện Lan tràn
Cảm Hứng Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Blitzcrank Rune high win rate

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Tốc biến ma thuật Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Blitzcrank Final Build 12.22

Recommended Blitzcrank Items

Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Gai

Blitzcrank Items high win rate

Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Tim Băng Giáp Gai

Blitzcrank counter pick