S13 Blitzcrank Runes and Items Build

Blitzcrank build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Blitzcrank
Guides Blitzcrank S13 Lane: Blitzcrank Sp - Role: Support

Blitzcrank Runes

Cảm HứngNâng cấp băng giáTốc biến ma thuậtGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 2

Blitzcrank skill order

Blitzcrank Q QBlitzcrank W WBlitzcrank E E

Blitzcrank summoner spells

Flash Ignite

Blitzcrank core items

Vương Miện ShurelyaTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boot

Giày Cơ Động

Blitzcrank full build

Vương Miện ShurelyaGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩDây Chuyền Chuộc TộiGiáp Gai

Recommended Blitzcrank Rune

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Tốc biến ma thuật Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Blitzcrank Rune high win rate

Cảm Hứng Nâng cấp băng giá Tốc biến ma thuật Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Pháp Thuật Áo choàng mây Mau lẹ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 2

Blitzcrank Final Build 13.8

Recommended Blitzcrank Items

Vương Miện Shurelya Giày Cơ Động Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Gai

Blitzcrank Items high win rate

Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động Tụ Bão Zeke Tim Băng Lời Thề Hiệp Sĩ Giáp Gai

Blitzcrank counter pick