S13 Caitlyn Runes and Items Build

Caitlyn build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Caitlyn
Guides Caitlyn S13 Lane: Caitlyn AD - Role: Marksman

Caitlyn Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiHiện diện trí tuệHút máuNhát chém ân huệ
Pháp ThuậtTập trung tuyệt đốiCuồng phong tích tụTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Caitlyn skill order

Caitlyn Q QCaitlyn W WCaitlyn E E

Caitlyn summoner spells

Flash Heal

Caitlyn core items

Cung Phong LinhĐại Bác Liên ThanhVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Caitlyn full build

Cung Phong LinhGiày Cuồng NộĐại Bác Liên ThanhVô Cực KiếmNỏ Thần DominikHuyết Kiếm

Recommended Caitlyn Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Pháp Thuật Tập trung tuyệt đối Cuồng phong tích tụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Caitlyn Rune high win rate

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Hiện diện trí tuệ Hút máu Nhát chém ân huệ
Pháp Thuật Tập trung tuyệt đối Cuồng phong tích tụ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Caitlyn Final Build 13.3

Recommended Caitlyn Items

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Huyết Kiếm

Caitlyn Items high win rate

Cung Phong Linh Giày Cuồng Nộ Đại Bác Liên Thanh Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik Giáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le