S13 Camille Runes and Items Build

Camille build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Camille
Guides Camille S13 Lane: Camille Top - Role: Fighter

Camille Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtNện khiênGiáp cốtKiên cường
Cảm HứngBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Camille skill order

Camille Q QCamille E ECamille W W

Camille summoner spells

Flash Teleport

Camille core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Camille full build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Camille Rune

Kiên Định Quyền năng bất diệt Nện khiên Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Camille Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Nện khiên Giáp cốt Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Camille Final Build 13.8

Recommended Camille Items

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Mãng Xà Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Camille Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thủy Ngân Rìu Mãng Xà Móng Vuốt Sterak Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần