Camille Build Runes and Items S13

Camille build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Camille
Guides Camille S13 Lane: Camille Top - Role: Fighter

Camille Runes

KIÊN ĐỊNHQuyền Năng Bất DiệtÁo choàng gươngGiáp cốtLan tràn
CẢM HỨNGBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Camille Skill Order

Camille Q QCamille E ECamille W W

Camille Summoner Spells

Flash Teleport

Camille Core Items

Búa Rìu Sát ThầnRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Boots

Giày Thép Gai

Camille full Build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Camille Rune

KIÊN ĐỊNH Quyền Năng Bất Diệt Áo choàng gương Giáp cốt Lan tràn
CẢM HỨNG Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Camille Rune high win rate

KIÊN ĐỊNH Quyền Năng Bất Diệt Áo choàng gương Giáp cốt Lan tràn
CẢM HỨNG Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Camille Final Build 12.18

Recommended Camille Items

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Mãng Xà Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Camille Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Mãng Xà Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần Móng Vuốt Sterak