S13 Corki Runes and Items Build

Corki build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Corki
Guides Corki S13 Lane: Corki Mid - Role: Marksman

Corki Runes

Cảm HứngĐòn Phủ ĐầuBước chân màu nhiệmGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụ
Áp ĐảoVị máuThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Corki skill order

Corki Q QCorki E ECorki W W

Corki summoner spells

Flash Teleport

Corki core items

Thần Kiếm MuramanaBão Tố LudenRìu Mãng Xà

Boot

Giày Pháp Sư

Corki full build

Thần Kiếm MuramanaGiày Pháp SưBão Tố LudenRìu Mãng XàNgọn Lửa Hắc HóaTrượng Hư Vô

Recommended Corki Rune

Cảm Hứng Đòn Phủ Đầu Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn tối thượng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Corki Final Build 13.8

Recommended Corki Items

Thần Kiếm Muramana Giày Pháp Sư Bão Tố Luden Rìu Mãng Xà Ngọn Lửa Hắc Hóa Trượng Hư Vô

Corki Items high win rate

Thần Kiếm Muramana Giày Pháp Sư Nỏ Tử Thủ Luỡi Hái Linh Hồn Vô Cực Kiếm Đại Bác Liên Thanh