S13 Darius Runes and Items Build

Darius build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Darius
Guides Darius S13 Lane: Darius Top - Role: Fighter

Darius Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Darius skill order

Darius Q QDarius E EDarius W W

Darius summoner spells

Flash Teleport Ghost

Darius core items

Chùy Phản KíchGiáp Liệt SĩMóng Vuốt Sterak

Boot

Giày Thép Gai

Darius full build

Chùy Phản KíchGiày Thép GaiGiáp Liệt SĩMóng Vuốt SterakGiáp Thiên NhiênVũ Điệu Tử Thần

Recommended Darius Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Darius Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Pháp Thuật Áo choàng mây Mau lẹ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Darius Final Build 13.6

Recommended Darius Items

Chùy Phản Kích Giày Thép Gai Giáp Liệt Sĩ Móng Vuốt Sterak Giáp Thiên Nhiên Vũ Điệu Tử Thần

Darius Items high win rate

Tam Hợp Kiếm Giày Thủy Ngân Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên Móng Vuốt Sterak Vũ Điệu Tử Thần