S13 Dr. Mundo Runes and Items Build

Dr. Mundo build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Dr. Mundo
Guides Dr. Mundo S13 Lane: Dr. Mundo Top - Role: Fighter

Dr. Mundo Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtNgọn gió thứ haiLan tràn
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Dr. Mundo skill order

Dr. Mundo Q QDr. Mundo E EDr. Mundo W W

Dr. Mundo summoner spells

Flash Teleport

Dr. Mundo core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngGiáp Tâm Linh

Boot

Giày Thép Gai

Dr. Mundo full build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp Tâm LinhGiáp GaiRìu Đại Mãng Xà

Recommended Dr. Mundo Rune

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Ngọn gió thứ hai Lan tràn
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Dr. Mundo Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Ngọn gió thứ hai Lan tràn
Chuẩn Xác Đắc thắng Chốt chặn cuối cùng Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Dr. Mundo Final Build 13.8

Recommended Dr. Mundo Items

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Tâm Linh Giáp Gai Rìu Đại Mãng Xà

Dr. Mundo Items high win rate

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Tâm Linh Thú Tượng Thạch Giáp