S13 Dr. Mundo Runes and Items Build

Dr. Mundo build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Dr. Mundo
Guides Dr. Mundo S13 Lane: Dr. Mundo Top - Role: Fighter

Dr. Mundo Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtTàn phá hủy diệtNgọn gió thứ haiLan tràn
Cảm HứngBước chân màu nhiệmVận tốc tiếp cậnTấn công 2Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Dr. Mundo skill order

Dr. Mundo Q QDr. Mundo E EDr. Mundo W W

Dr. Mundo summoner spells

Flash Teleport

Dr. Mundo core items

Trái Tim Khổng ThầnKhiên Thái DươngGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Dr. Mundo full build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiKhiên Thái DươngGiáp GaiGiáp Tâm LinhGiáp Máu Warmog

Recommended Dr. Mundo Rune

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Ngọn gió thứ hai Lan tràn
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Vận tốc tiếp cận Tấn công 2 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Dr. Mundo Final Build 12.22

Recommended Dr. Mundo Items

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Tâm Linh Giáp Máu Warmog

Dr. Mundo Items high win rate

Trái Tim Khổng Thần Giày Thủy Ngân Giáp Tâm Linh Giáp Gai Rìu Đại Mãng Xà Giáp Máu Warmog