S13 Ekko Runes and Items Build

Ekko build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Ekko
Guides Ekko S13 Lane: Ekko Mid - Role: Assassin

Ekko Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Cảm HứngMáy dọn línhThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Ekko skill order

Ekko Q QEkko E EEkko W W

Ekko summoner spells

Flash Teleport

Ekko core items

Đai Tên Lửa HextechKiếm Tai ƯơngĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Ekko full build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưKiếm Tai ƯơngĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Ekko Rune

Áp Đảo Sốc Điện Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Cảm Hứng Máy dọn lính Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Ekko Rune high win rate

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Thị trường tương lai Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Ekko Final Build 13.3

Recommended Ekko Items

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Kiếm Tai Ương Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Ekko Items high win rate

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Ngọn Lửa Hắc Hóa Kiếm Tai Ương Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon
Post by: Cuong Le