S13 Elise Runes and Items Build

Elise build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Elise
Guides Elise S13 Lane: Elise Jungle - Role: Mage

Elise Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmPhát bắn đơn giảnThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Chuẩn XácĐắc thắngNhát chém ân huệTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Elise skill order

Elise Q QElise W WElise E E

Elise summoner spells

Flash Smite

Elise core items

Lưỡi Hái Bóng ĐêmNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Elise full build

Lưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc HóaĐồng Hồ Cát ZhonyaTrượng Hư VôMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Elise Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Chuẩn Xác Đắc thắng Nhát chém ân huệ Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Elise Rune high win rate

Áp Đảo Sốc Điện Phát bắn đơn giản Thu thập nhãn cầu Thợ săn tàn nhẫn
Pháp Thuật Áo choàng mây Thủy thượng phiêu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Elise Final Build 13.8