S13 Fiddlesticks Runes and Items Build

Fiddlesticks build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Fiddlesticks
Guides Fiddlesticks S13 Lane: Fiddlesticks Jungle - Role: Mage

Fiddlesticks Runes

Áp ĐảoThú Săn MồiPhát bắn đơn giảnMắt thây maThợ săn tối thượng
Cảm HứngThị trường tương laiThấu thị vũ trụTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Fiddlesticks skill order

Fiddlesticks W WFiddlesticks Q QFiddlesticks E E

Fiddlesticks summoner spells

Flash Smite

Fiddlesticks core items

Đai Tên Lửa HextechĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư Morello

Boot

Giày Pháp Sư

Fiddlesticks full build

Đai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư MorelloTrượng Hư VôNgọn Lửa Hắc Hóa

Recommended Fiddlesticks Rune

Áp Đảo Thú Săn Mồi Phát bắn đơn giản Mắt thây ma Thợ săn tối thượng
Cảm Hứng Thị trường tương lai Thấu thị vũ trụ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Fiddlesticks Rune high win rate

Pháp Thuật Thiên thạch bí ẩn Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Thiêu rụi
Cảm Hứng Thời điểm hoàn hảo Thấu thị vũ trụ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Fiddlesticks Final Build 12.22

Recommended Fiddlesticks Items

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Quỷ Thư Morello Trượng Hư Vô Ngọn Lửa Hắc Hóa

Fiddlesticks Items high win rate

Đai Tên Lửa Hextech Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô Ngọn Lửa Hắc Hóa Dây Chuyền Chữ Thập

Fiddlesticks Matchups