S13 Fiora Runes and Items Build

Fiora build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Fiora
Guides Fiora S13 Lane: Fiora Top - Role: Fighter

Fiora Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Fiora skill order

Fiora Q QFiora E EFiora W W

Fiora summoner spells

Flash Teleport

Fiora core items

Chùy Hấp HuyếtRìu Mãng XàVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Fiora full build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiRìu Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Fiora Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Fiora Rune high win rate

Kiên Định Quyền năng bất diệt Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Kiên cường
Cảm Hứng Bước chân màu nhiệm Giao hàng bánh quy Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Fiora Final Build 12.22

Recommended Fiora Items

Chùy Hấp Huyết Giày Thép Gai Rìu Mãng Xà Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Fiora Items high win rate

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Mãng Xà Ngọn Thương Shojin Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần