S13 Fizz Runes and Items Build

Fizz build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Fizz
Guides Fizz S13 Lane: Fizz Mid - Role: Assassin

Fizz Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnTác động bất chợtThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Chuẩn XácĐắc thắngNhát chém ân huệTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Fizz skill order

Fizz E EFizz W WFizz Q Q

Fizz summoner spells

Flash Ignite

Fizz core items

Bão Tố LudenKiếm Tai ƯơngĐồng Hồ Cát Zhonya

Boot

Giày Pháp Sư

Fizz full build

Bão Tố LudenGiày Pháp SưKiếm Tai ƯơngĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonTrượng Hư Vô

Recommended Fizz Rune

Áp Đảo Sốc Điện Tác động bất chợt Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Chuẩn Xác Đắc thắng Nhát chém ân huệ Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Fizz Final Build 13.6

Recommended Fizz Items

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Kiếm Tai Ương Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon Trượng Hư Vô

Fizz Items high win rate

Bão Tố Luden Giày Pháp Sư Sách Chiêu Hồn Mejai Kiếm Tai Ương Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon