S13 Galio Runes and Items Build

Galio build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Galio
Guides Galio S13 Lane: Galio Mid - Role: Mage

Galio Runes

Kiên ĐịnhDư chấnNện khiênGiáp cốtLan tràn
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Galio skill order

Galio Q QGalio W WGalio E E

Galio summoner spells

Flash Teleport

Galio core items

Băng Trượng Vĩnh CửuĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư Morello

Boot

Giày Pháp Sư

Galio full build

Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư MorelloMũ Trụ Nguyền RủaMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Galio Rune

Kiên Định Dư chấn Nện khiên Giáp cốt Lan tràn
Pháp Thuật Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Galio Rune high win rate

Kiên Định Dư chấn Nện khiên Giáp cốt Lan tràn
Pháp Thuật Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Galio Final Build 13.3

Recommended Galio Items

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Pháp Sư Đồng Hồ Cát Zhonya Quỷ Thư Morello Mũ Trụ Nguyền Rủa Mũ Phù Thủy Rabadon

Galio Items high win rate

Băng Trượng Vĩnh Cửu Giày Thủy Ngân Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Trụ Nguyền Rủa Quỷ Thư Morello Dây Chuyền Chữ Thập
Post by: Cuong Le