Gangplank Build Runes and Items S13

Gangplank build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Gangplank
Guides Gangplank S13 Lane: Gangplank Top - Role: Fighter

Gangplank Runes

KIÊN ĐỊNHQuyền Năng Bất DiệtTàn phá hủy diệtGiáp cốtLan tràn
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThuốc thời gianTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Gangplank Skill Order

Gangplank Q QGangplank E EGangplank W W

Gangplank Summoner Spells

Flash Teleport

Gangplank Core Items

Luỡi Hái Linh HồnMóng Vuốt Ám MuộiSúng Hải Tặc

Boots

Giày Khai Sáng Ionia

Gangplank full Build

Luỡi Hái Linh HồnGiày Khai Sáng IoniaMóng Vuốt Ám MuộiSúng Hải TặcVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik

Recommended Gangplank Rune

KIÊN ĐỊNH Quyền Năng Bất Diệt Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Lan tràn
CẢM HỨNG Giao hàng bánh quy Thuốc thời gian Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Gangplank Final Build 12.18

Recommended Gangplank Items

Luỡi Hái Linh Hồn Giày Khai Sáng Ionia Móng Vuốt Ám Muội Súng Hải Tặc Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Gangplank Items high win rate

Tam Hợp Kiếm Giày Thép Gai Súng Hải Tặc Lời Nhắc Tử Vong Vô Cực Kiếm Chùy Gai Malmortius