S13 Garen Runes and Items Build

Garen build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Garen
Guides Garen S13 Lane: Garen Top - Role: Fighter

Garen Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Garen skill order

Garen E EGaren Q QGaren W W

Garen summoner spells

Flash Teleport

Garen core items

Chùy Phản KíchGiáp Liệt SĩRìu Đen

Boot

Giày Cuồng Nộ

Garen full build

Chùy Phản KíchGiày Cuồng NộGiáp Liệt SĩRìu ĐenGiáp Thiên NhiênMóng Vuốt Sterak

Recommended Garen Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Lan tràn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Garen Rune high win rate

Pháp Thuật Tăng tốc pha Áo choàng mây Mau lẹ Cuồng phong tích tụ
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Lan tràn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Garen Final Build 13.8

Recommended Garen Items

Chùy Phản Kích Giày Cuồng Nộ Giáp Liệt Sĩ Rìu Đen Giáp Thiên Nhiên Móng Vuốt Sterak

Garen Items high win rate

Chùy Phản Kích Giày Cuồng Nộ Lời Nhắc Tử Vong Giáp Liệt Sĩ Rìu Đen Giáp Thiên Nhiên